Co to znaczy dyskrecja?

Co to jest dyskrecja?

dyskrecja (292)
1. niewtrącanie się w sprawy innych; takt; delikatność; 2. dochowanie tajemnicy

« dyskrazyt | Strona główna | dyskrecjonalny »