Co to znaczy FAO?

Co to jest FAO?

FAO (240)
ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa

« fanzinowy | Strona główna | FAQ »