Co to znaczy rumb?

Co to jest rumb?

rumb (85)
1. pomocnicza miara nawigacyjna równa 1/32 kąta pełnego, stosowana np. do określania kierunku prądu morskiego; 2. w geodezji: kąt pomiędzy linią południka a jakimś kierunkiem, liczony od 0 do 90 stopni; czwartak

« Rumas | Strona główna | rumba »