Co to znaczy rytm?

Co to jest rytm?

rytm (59)
1. regularne powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach, 2. ustalona kolejność zdarzeń, zjawisk lub procesów, 3. w literaturze: zauważalna powtarzalność elementów składniowych, 4. w muzyce: czynnik regulujący czas trwania dźwięków

« Rytlewski | Strona główna | rytmiczka »