Co to znaczy znosić?

Co to jest znosić?

znosić (64)
1. przenosić niżej; 2. gromadzić; 3. o prądzie wodnym itp.: zmieniać kurs, np. statku; 4. np. o żywiole: niszczyć całkowicie; 5. unieważniać; 6. wytrzymywać ból; 7. tolerować; 8. potocznie, o samicach ptaków: składać jaja; 9. przestarzale albo podniośle: zwyciężać; 10. znosić się - o siłach: neutralizować się
znosić (64)
1. przenosić niżej; 2. gromadzić; 3. o prądzie wodnym itp.: zmieniać kurs, np. statku; 4. np. o żywiole: niszczyć całkowicie; 5. unieważniać; 6. wytrzymywać ból; 7. tolerować; 8. potocznie, o samicach ptaków: składać jaja; 9. przestarzale albo podniośle: zwyciężać; 10. znosić się - o siłach: neutralizować się

« znos | Strona główna | znośniej »